فرم متقاضیان گذراندن طرح رشته های پرستاری ،اتاق عمل ، بیهوشی دانشگاه ایران
[ برگشت به فرم ]
متقاضی محترم گذراندن طرح در دانشگاه ایران
مقتضی است جهت تکمیل فرم مربوط به نیروهای طرحی تا مورخ 98/4/2 به لینک زیر مراجعه نمائید.شایان ذکر است:
˜-تکمیل فرم جهت افرادی که انتخاب اول آنان در سامانه رشد دانشگاه ایران می باشد، الزامیست
-درصورت تکمیل فرم در گذشته،تکمیل مجدد فرم الزامی است.
-اولویت های پیشنهادی در فرم صرفا پیشنهاد متقاضی می باشد و الزامی در تعیین محل خدمتی نمی باشد.
-هر فرد صرفا یکبار می تواند در فرم مذکور را تکمیل کند لذا فرم با دقت تکمیل گردد .
معاونت درمان دانشگاه ایران

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- متقاضی محترم گذراندن طرح در دانشگاه ایران
مقتضی است جهت تکمیل فرم مربوط به نیروهای طرحی تا مورخ 98/4/2 به لینک زیر مراجعه نمائید.شایان ذکر است:
  • تکمیل فرم جهت افرادی که انتخاب اول آنان در سامانه رشد دانشگاه ایران می باشد، الزامیست
  • درصورت تکمیل فرم در گذشته،تکمیل مجدد فرم الزامی است.
  • اولویت های پیشنهادی در فرم صرفا پیشنهاد متقاضی می باشد و الزامی در تعیین محل خدمتی نمی باشد.
  • هر فرد صرفا یکبار می تواند در فرم مذکور را تکمیل کند لذا فرم با دقت تکمیل گردد .
معاونت درمان دانشگاه ایران
1 نام
2 نام خانوادگی
3 نام پدر
4 کدملی (10 رقمی) تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
(هر متقاضی با یک کدملی، تنها یک بار مجوز ثبت نام در سامانه را خواهد داشت)
5 رشته تحصیلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
پرستاری
اتاق عمل
بیهوشی
6 شماره تلفن همراه
(بدون صفر اول به طور مثال: 9121234456)
7 شماره منزل
8 منطقه محل سکونت
(بر اساس مناطق 22 گانه شهرداری تهران و شهرهای ملارد، رباط کریم، شهرقدس، شهریار و بهارستان)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
منطقه 1 تهران
منطقه 2 تهران
منطقه 3 تهران
منطقه 4 تهران
منطقه 5 تهران
منطقه 6 تهران
منطقه 7 تهران
منطقه 8 تهران
منطقه 9 تهران
منطقه 10 تهران
منطقه 11 تهران
منطقه 12 تهران
منطقه 13 تهران
منطقه 14 تهران
منطقه 15 تهران
منطقه 16 تهران
منطقه 17 تهران
منطقه 18 تهران
منطقه 19 تهران
منطقه 20 تهران
منطقه 21 تهران
منطقه 22 تهران
ملارد
رباط کریم
شهرقدس
شهریار
بهارستان
9 آدرس محل سکونت
 ( صرفا خیابان اصلی ذکر شود ) 
10 آیا در سامانه رشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران را بعنوان اولین اولویت ثبت نام کرده اید؟
( شایان ذکر است صحت اطلاعات تکمیل شده در این قسمت در سامانه رشد بررسی خواهد شد )
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
11 متقاضی گذراندن طرح در کدام شهر هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تهران
ملارد
رباط کریم
شهریار
بهارستان
شهرقدس
12 اولویت اول گذراندن طرح
(این قسمت صرفا جهت پیشنهاد متقاضی می باشد و الزام جهت تعیین محل خدمتی نمی باشد / همچنین صرفا توسط افرادی تکمیل شود که اولویت اول انتخاب آنها در سامانه رشد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و فقط پیشنهاد متقاضی است می باشد) 
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
لولاگر
فیروز آبادی
شهید فهمیده
شهدای هفتم تیر
شهدای یافت آباد
فیروزگر
حضرت امام سجاد (ع) شهریار
شفایحیائیان
شهید مطهری
روانپزشکی ایران
شهید اکبر آبادی
حضرت فاطمه (س)
شهید هاشمی نژاد
حضرت علی اصغر(ع)
حضرت فاطمه زهرا (س) رباط کریم
حضرت رسول (ص)
حضرت امام حسین (ع) بهارستان
13 اولویت دوم گذراندن طرح
(این قسمت صرفا جهت پیشنهاد متقاضی می باشد و الزام جهت تعیین محل خدمتی نمی باشد / همچنین صرفا توسط افرادی تکمیل شود که اولویت اول انتخاب آنها در سامانه رشد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و فقط پیشنهاد متقاضی است می باشد) 
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
لولاگر
فیروز آبادی
شهید فهمیده
شهدای هفتم تیر
شهدای یافت آباد
فیروزگر
حضرت امام سجاد (ع) شهریار
شفایحیائیان
شهید مطهری
روانپزشکی ایران
شهید اکبر آبادی
حضرت فاطمه (س)
شهید هاشمی نژاد
حضرت علی اصغر(ع)
حضرت فاطمه زهرا (س) رباط کریم
حضرت رسول (ص)
حضرت امام حسین (ع) بهارستان
14 اولویت سوم گذراندن طرح
(این قسمت صرفا جهت پیشنهاد متقاضی می باشد و الزام جهت تعیین محل خدمتی نمی باشد / همچنین صرفا توسط افرادی تکمیل شود که اولویت اول انتخاب آنها در سامانه رشد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و فقط پیشنهاد متقاضی است می باشد) 
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
لولاگر
فیروز آبادی
شهید فهمیده
شهدای هفتم تیر
شهدای یافت آباد
فیروزگر
حضرت امام سجاد (ع) شهریار
شفایحیائیان
شهید مطهری
روانپزشکی ایران
شهید اکبر آبادی
حضرت فاطمه (س)
شهید هاشمی نژاد
حضرت علی اصغر(ع)
حضرت فاطمه زهرا (س) رباط کریم
حضرت رسول (ص)
حضرت امام حسین (ع) بهارستان
15 مدت زمان خدمت در مراکز درمانی
در صورتی که دارای سابقه کار نمی باشید گزینه "ندارم" را از لیست انتخاب نمایید
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
صفر تا شش ماه
شش ماه تا یک سال
یکسال تا دو سال
بیشتر از دو سال
ندارم
16 سابقه خدمتی در کدام بخش ها می باشد؟
در صورتی که دارای سابقه کار نمی باشید گزینه "ندارم" را از لیست انتخاب نمایید
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
اورژانس
جراحی
جنرال
ICU
NICU
CCU
اطفال و کودکان
روانپزشکی
دیالیز
ترمیمی
زنان و زایمان
اتاق عمل
تروما
سوختگی
ارتوپدی
درمانگاه
ندارم