فرم OPU
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 نام
2 نام خانوادگی
3 کد ملی
4 سال تولد
5 نام پدر
6 جنسیت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مذکر
مونث
7 آخرین مدرک تحصیلی/رشته تحصیلی
8 وضعیت تحصیل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
فارغ التحصیل
دانشجو
9 محل خدمت
10 شماره همراه
11 پست الکترونیکی
12 خلاصه سوابق کاری