دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesimg_yw_news
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه آموزش استانداردهای اعتباربخشی و پروتکلهای 6گانه در حوزه مددکاری


کارگاه آموزش استانداردهای اعتباربخشی و پروتکلهای 6گانه در حوزه مددکاری روز سه شنبه مورخ 98/10/17 باحضور ریاست محترم اداره مددکاری وزارت متبوع و خانم دکتر نوروزی مدرس وزارتی در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید. دراین کارگاه که کارشناسان و رابطین مددکاری از تمامی بیمارستانهای تحت پوشش شرکت ... (ادامه متن)


  img_yw_news
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸
برگزاری هشتمین کارگروه مرگ مادر باردار


هشتمین کارگروه مرگ مادر باردار  در تاریخ 98/10/30   توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا هیات علمی زنان وزایمان دانشگاه  برگزار گردید. دراین کارگاه 10 نفر ازمتخصصین زنان وزایمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند. دراین کارگروه ، پرونده های مرگ مادر باردار ... (ادامه متن)


  img_yw_news
یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
کارگاه مهارت آموزی ترویج زایمان طبیعی


کارگاه مهارت آموزی ترویج زایمان طبیعی  در تاریخهای 98/10/28 و  98/10/29  توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا هیات علمی محترم زنان وزایمان دانشگاه برگزار گردید. دراین کارگاه متخصصین زنان وزایمان و ماماهای  بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند. دراین کارگاه ... (ادامه متن)


  img_yw_news
یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
دانشگاه علوم پزشکی ایران، سرآمد دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تحقق برنامه عملیاتی مشترک


دانشگاه علوم پزشکی ایران موفق شد در پایش برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۷،  رتبه سرآمد را در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور کسب کند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر سعید نمکی، وزیر ... (ادامه متن)


  img_yw_news
یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی مترون بیمارستانها با ریاست دانشگاه ایران


جلسه هم اندیشی مترون بیمارستانهای تابعه با رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه: به همت مدیریت پرستاری دانشگاه، جلسه همفکری مترون های بیمارستانهای تابعه با حضور دکتر کوهپایه زاده و مدیران پرستاری مورخ 28  دی ماه در سالن شورای ستاد ... (ادامه متن)


  img_yw_news
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
کنفرانس علمی تجویز خون وفراورده های خونی در بیماریهای زنان ومامایی


کنفرانس علمی تجویز خون وفرآورده های خونی در بیماریهای زنان ومامایی در تاریخ 98/10/26 توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا محترم هیات علمی دانشگاه برگزار گردید. دراین کنفرانس 100 نفر از متخصصین زنان وزایمان و ماماها و پرستاران بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... (ادامه متن)


  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری گردشگری سلامت
پایگاه خبری اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اتوماسیون بیمارستان های خصوصی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اداره اعتبار بخشی
معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طرح تحول نظام سلامت
طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارزش های نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت
سازمان انتقال خون دستورالعمل  اجرایی  تخفیف ارزش نسبی سال 1396
اتوماسیون اداری مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1396
ایمیل سازمانی تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1396
مطالب آموزشی پزشکی اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
ابلاغ ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ابلاغ تعرفه های سال 1397
تعرفه اعمال جراحی شایع سال 1396- گلوبال گزارش اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
 مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت در سال 1396 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی مراکز خیریه
 مرحله چهارم نحوه هزینه کرد بسته های طرح تحول نظام سلامت و سیاستهای جمعیتی در سال1396 ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) تعرفه های بخش دولتی ، خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی در سال 1397
در خصوص تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال سال 1397

شماره تماس و داخلی های واحد ها

متن

متن

متن

ارتباط با معاون درمان
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
نشریه مجازی نوید ایران