دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم ثبت نام متقاضیان پست مدیریتی (پرستاری)


کد رهگیرى این فرم: P922-F941-U0-N590842          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: مشخصات فردی و شغلی

1 کد ملی تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
2 نام
3 نام خانوادگی
4 جنسیت
مرد
زن
5 سن
6 مرکز محل خدمت کنونی
7 متقاضی پست مدیریتی در کدام بیمارستان هستید؟
مرکز کنونی
سایر مراکز
تفاوتی ندارد
:: شرایط احراز

8 مدرک تحصیلی
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
9 داشتن ابلاغ رده هاي مختلف مديريت پرستاری
‌جانشين سرپرستار
‌سرپرستار
سوپروايزر و بالاتر
ندارم
10 گذراندن دوره هاي تخصصي و عمومي مديريت پرستاري
30 ساعت
60 ساعت
90 ساعت
11 گذراندن دوره اخلاق حرفه اي
عدم گذراندن این دوره
گذراندن این دوره (داشتن گواهی جام)
گذراندن این دوره (داشتن گواهی سامانه آموزش مداوم)
12 گذراندن دوره هاي آموزشي
 PICU
 NICU
 ICU
 CCU
 اورژانس
 دیالیز
13 گذراندن دوره مهارتهاي ارتباطي موثر
10 تا 20 ساعت
20 تا 40 ساعت
40 ساعت به بالا
14 داشتن گواهي صلاحيت حرفه اي
بلی
خیر
15 داشتن امتیاز از سامانه جام و یا آموزش مداوم
80 امتیاز
120 امتیاز
150 امتیاز به بالا
16 سابقه کاری
5تا 10 سال
11 تا 14 سال
15 تا 19 سال
20 تا 25 سال
26 تا 30 سال
17 وجود تشویق نامه در طی 3 سال گذشته (حداقل 2 تشویقی برای هر مورد ضروری است)
 ریاست
 معاونت
 ریاست دانشگاه یا وزیر
18 نمره ارزشیابی سال قبل
80 تا 90
91 تا 95
96 به بالا