دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم متقاضیان گذراندن طرح رشته های پرستاری ،اتاق عمل ، بیهوشی دانشگاه ایران


کد رهگیرى این فرم: P307-F301-U0-N292222          
[ چاپ فرم ]
متقاضی محترم گذراندن طرح در دانشگاه ایران
مقتضی است جهت تکمیل فرم مربوط به نیروهای طرحی تا مورخ 98/4/2 به لینک زیر مراجعه نمائید.شایان ذکر است:
˜-تکمیل فرم جهت افرادی که انتخاب اول آنان در سامانه رشد دانشگاه ایران می باشد، الزامیست
-درصورت تکمیل فرم در گذشته،تکمیل مجدد فرم الزامی است.
-اولویت های پیشنهادی در فرم صرفا پیشنهاد متقاضی می باشد و الزامی در تعیین محل خدمتی نمی باشد.
-هر فرد صرفا یکبار می تواند در فرم مذکور را تکمیل کند لذا فرم با دقت تکمیل گردد .
معاونت درمان دانشگاه ایران

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
نام
نام خانوادگی
نام پدر
کدملی (10 رقمی) تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
(هر متقاضی با یک کدملی، تنها یک بار مجوز ثبت نام در سامانه را خواهد داشت)

- حداقل تعداد کاراکترها : 10 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 10 کاراکتر
رشته تحصیلی
شماره تلفن همراه
(بدون صفر اول به طور مثال: 9121234456)

- حداقل تعداد کاراکترها : 10 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 11 کاراکتر
شماره منزل

- حداکثر تعداد کاراکترها : 15 کاراکتر
منطقه محل سکونت
(بر اساس مناطق 22 گانه شهرداری تهران و شهرهای ملارد، رباط کریم، شهرقدس، شهریار و بهارستان)
آدرس محل سکونت
 ( صرفا خیابان اصلی ذکر شود ) 

- حداکثر تعداد کاراکترها : 15 کاراکتر
آیا در سامانه رشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران را بعنوان اولین اولویت ثبت نام کرده اید؟
( شایان ذکر است صحت اطلاعات تکمیل شده در این قسمت در سامانه رشد بررسی خواهد شد )
متقاضی گذراندن طرح در کدام شهر هستید؟
اولویت اول گذراندن طرح
(این قسمت صرفا جهت پیشنهاد متقاضی می باشد و الزام جهت تعیین محل خدمتی نمی باشد / همچنین صرفا توسط افرادی تکمیل شود که اولویت اول انتخاب آنها در سامانه رشد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و فقط پیشنهاد متقاضی است می باشد) 
اولویت دوم گذراندن طرح
(این قسمت صرفا جهت پیشنهاد متقاضی می باشد و الزام جهت تعیین محل خدمتی نمی باشد / همچنین صرفا توسط افرادی تکمیل شود که اولویت اول انتخاب آنها در سامانه رشد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و فقط پیشنهاد متقاضی است می باشد) 
اولویت سوم گذراندن طرح
(این قسمت صرفا جهت پیشنهاد متقاضی می باشد و الزام جهت تعیین محل خدمتی نمی باشد / همچنین صرفا توسط افرادی تکمیل شود که اولویت اول انتخاب آنها در سامانه رشد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و فقط پیشنهاد متقاضی است می باشد) 
مدت زمان خدمت در مراکز درمانی
در صورتی که دارای سابقه کار نمی باشید گزینه "ندارم" را از لیست انتخاب نمایید
سابقه خدمتی در کدام بخش ها می باشد؟
در صورتی که دارای سابقه کار نمی باشید گزینه "ندارم" را از لیست انتخاب نمایید