دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
هفدهمین دوره آموزشی ویژه نمایندگان قانونی بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود و سرپایی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | 
اداره صدور پروانه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت کاربران سامانه هفدهمین دوره آموزشی مستمر،ویژه نمایند گان قانونی بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود و سرپایی با عنوان " نحوه کار با فرآیندهای بهره برداری افزایش بخش/ تخت بیمارستانها و مراکز جراحی محدود و سرپائی در سامانه صدورپروانه ها"با شرکت 75 نفراز گروه های هدف درسالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار نمود. 
این دوره آموزشی در روز چهارشنبه 16 بهمن ماه سال 98 با شرکت نمایندگان قانونی بیمارستانهای دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و مراکز جراحی محدود و سرپائی تحت پوشش دانشگاه و کارشناسان مدیریت فنی و نظارت برطرحهای عمرانی دانشگاه، ادارات ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی و صدور پروانه ها برگزار وفراگیران در آن با قابلیت های جدید فرآیند
بهره برداری افزایش بخش جدید، افزایش تخت و آئین نامه های مربوط به بخشهای مختلف جهت ثبت اطلاعات مسئولین فنی و پرسنل مربوطه و ... در بستر سامانه آشنا وهمچنین طریقه پیگیری درخواست ها، بارگزاری مستندات و ارسال درخواست های مراکز در سامانه توسط نمایندگان قانونی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 210 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر