دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesیازدهمین دوره آموزشی ویژه نمایندگان قانونی بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود و سرپایی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | 
اداره صدور پروانه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت کاربران سامانه یازدهمین دوره آموزشی مستمر، ویژه نمایند گان قانونی بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود و سرپایی با عنوان " نحوه کار با فرآیندهای موافقت اصولی افزایش بخش/ تخت بیمارستانها و مراکز جراحی محدود و سرپائی در سامانه صدورپروانه ها " با شرکت 105 نفراز گروه های هدف درسالن اجتماعات مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه(س) برگزار نمود.
این دوره آموزشی در روز چهارشنبه 9 مرداد ماه سال 98 با شرکت نمایندگان قانونی بیمارستانهای دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و مراکز جراحی محدود و سرپائی تحت پوشش دانشگاه و کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه، ادارات نظارت بر درمان ، ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی و اداره صدور پروانه ها برگزار وفراگیران در آن با قابلیت های جدید فرآیندهای تکمیلی جدید شامل فرآیند ستادی، تعویض پروانه های قدیمی، تغییر قائم مقام، تغییر پرسنل و ... در بستر سامانه آشنا وهمچنین مروری بر آئین نامه های بخشهای دیالیز و مسئولین فنی، پیگیری درخواستها و بارگزاری مستندات و ارسال درخواست های مراکز در سامانه توسط نمایندگان قانونی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 447 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر