دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
کارگاه دستورالعمل های مادران باردار پرخطر وکارگاه قوانین و مقررات دفاتر کارومراکز مشاوره مامائی در تاریخ 98/1/28 برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۸ | 
کارگاه دستورالعملهای مادران باردار پرخطر وکارگاه قوانین و مقررات دفاتر کارومراکز مشاوره مامائی در تاریخ 98/1/28 توسط اداره مامائی معاونت درمان برگزار گردید. دراین کارگاه 40 نفر ازماماهای دفاترکارو مراکز مشاوره مامائی حوزه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند. دراین کارگاه درخصوص دستورالعمل های مادران باردار پرخطر و  قوانین و مقررات دفاتر کار و مراکز مشاوره مامائی آموزش داده شد.
 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 595 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر