دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

قابل توجه دارندگان موافقت اصولی موسسات پزشکی و تجهیزات سرمایه ای در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۲۸ | 

با عنایت به استقرار سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها  و مدیریت اطلاعات موسسات پزشکی ، به منظور ثبت ، ساماندهی و تعیین تکلیف موافقت های اصولی موسسات پزشکی و پیراپزشکی صادره ، کلیه دارندگان موافقت اصولی تجهیزات سرمایه ای، بخش های مستلزم اخذ موافقت اصولی و موسساتی که موافقت اصولی آنها از طریق سامانه صادر نشده و در سامانه ثبت نگردیده است موظفند از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری 1/9/95 به آدرس الکترونیکی parvaneh.behdasht.gov.ir  مراجعه نموده و پس از ورود و ثبت نام موسس / موسسین نسبت به اسکن و بارگذاری مدارک و ثبت اطلاعات موافقت اصولی خود در صفحه اصلی و در قسمت ثبت اطلاعات موافقت اصولی های قبل از استقرار سامانه اقدام نمایند.  پس از اتمام مهلت فوق ، درخواست های تمدید یا بهره برداری که موافقت اصولی آن ها صرفا از طریق سامانه ثبت شده باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت و پس از انقضاء مهلت مقرر در این فراخوان کلیه موافقت اصولی هایی که تاریخ اعتبار آنها به اتمام برسد و در سامانه ثبت نگردیده باشند قابل تمدید نخواهند بود و باطل می گردند .

همچنین در خصوص موافقت اصولی هایی که تاریخ اعتبارآنها منقضی گشته و نیازمند به تعیین  تکلیف می باشند . پس از ثبت درسامانه و مراجعه موسس یا موسسین به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با ارائه اصل مدارک احراز هویت و اصل موافقت اصولی و قرارداد تاسیس ) موضوع در کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده 20  مطرح و تصمیم گیری خواهدگردید.

 بدیهی است ثبت موافقت اصولی فوق در سامانه و طرح آن در کمیسیون ماده 20 هیچگونه تعهدی برای دانشگاه درخصوص تمدید اعتبار موافقت اصولی های فوق ایجاد نمی نماید و هیچ گونه اعتراضی از جانب متقاضیان پذیرفته نخواهد شد .

موافقت اصولی های معتبر پس از ثبت اطلاعات و تائید آن توسط دانشگاه ، طبق فرایند های جاری نرم افراز و با رعایت برنامه زمان بندی مندرج در قرار داد تاسیس  وارد مرحله بهره برداری می گردند .

 

 

 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 488 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر