((اداره طب ایرانی و سلامت روان))

مسئول اداره: دکتر سمیه سلیمانی
محل استقرار: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، خیابان حافظ- تقاطع جمهوری- ساختمان قدیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- طبقه 4- اتاق 448

تیم کارشناسی: خانم دکتر معصومه کمین ، ندا وزیری

معرفی/اهم وظایف و فعالیت های اداره طب ایرانی:

  • شرکت در طراحی برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی دانشگاه و معاونت درمان در حوزه طب ایرانی و مکمل
  • مشارکت در تامین نیروی انسانی مورد نیاز سلامتکده های طب ایرانی دانشگاه
  • آموزش پرسنل ستادی معاونت درمان در مواقع لزوم و یا مشارکت در برنامه های آموزشی
  •  نظارت بر فعالیت سلامتکده های طب ایرانی (دولتی- خصوصی) تحت پوشش
  •  بررسی کارشناسی شکایات واصله در حوزه طب ایرانی و مطب های طب سنتی و پیگیری آنها
  •  ابلاغ دستورالعمل های اجرایی ارائه خدمات طب ایرانی به مراکز تابعه مرتبط
  •  ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به متخصصان و پزشکان فعال در حوزه طب ایرانی با همکاری وزارت متبوع و سازمان نظام پزشکی
Template settings