دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آرشیو اخبار:
:: بازدیدسرپرست دانشگاه و هیئت همراه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس - ۱۳۹۲/۱۲/۳ -
:: سایت امداد هوایی دانشگاه علوم پزشکی ایران راه اندازی گردید - ۱۳۹۲/۱۲/۳ -
:: برگزاری جلسه شورای مدیران درحوزه درمان در تاریخ 3/12/92 از ساعت 11-9 - ۱۳۹۲/۱۲/۳ -
:: برگزاری کارگاه یک روزه ثبت اطلاعات زایمان و مرگ پری ناتال - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: برگزاری دومین نشست هم اندیشی مسئولین بیمارستانهای منتخب دوستدار ایمنی توسط مرکز تعالی خدمات بالینی - ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ -
:: برگزاری جلسات بررسی تشکیلات حوزه درمان - ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ -
:: برگزاری اولین نشست هم اندیشی رابطین آموزشی مراکز و نمایندگان واحدهای ستادی توسط مرکز تعالی خدمات بالینی - ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ -
:: برگزاری اولین نشست هم اندیشی مسئولین حاکمیت بالینی مراکزآموزشی درمانی توسط مرکزتعالی خدمات بالینی - ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ -
:: برگزاری جلسات بازخورد مصادیق حاکمیت بالینی سال 91 توسط مرکز تعالی خدمات بالینی - ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ -
:: برگزاری جلسات تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان - ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ -
:: برگزاری مستمرجلسات شورای مدیران (کمیته راهبردی حوزه درمان ) - ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ -
:: گزارش دوره آموزشی مدیریت اجرائی جهت مسئولین بلوک زایمان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ -
:: برگزاری اولین جلسه اعتبار بخشی جهت مراکز تحت پوشش درتاریخ 4/12/92 توسط معاونت درمان - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: محرم - ۱۳۹۲/۸/۱۶ -
:: برگزاری اولین نشست هم اندیشی مسئولین ایمنی بیمار بیمارستانهای منتخب دوستدار ایمنی توسط مرکز تعالی خدمات بالینی - ۱۳۹۲/۸/۱۵ -
صفحه 20 از 20    
...
20
بعدی
آخرین