معاونت درمان- اسلایدر
برگزاری جلسه با مدیران مراکز MMT برگزاری جلسه با مدیران مراکز MMT مورخ 98/2/8

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۹ | 
روز یکشنبه مورخ 8 اردیبهشت 1398 سالن اجتماعات معاونت درمان میزبان مدیران مراکز درمان MMT بود. این جلسه با همکاری مدیران و کارشناسان معاونت درمان و درخصوص ارتباط مستقیم با مراکز MMT و واحدهای درمان سوء مصرف مواد برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر طبائیان مدیر درمان معاونت درمان ضمن خوش آمد گویی به حضار اظهار امیدواری نمودند که با برگزاری این جلسه و جلسات مشابه بتوان راهکارهایی را در خصوص کاهش هرچه  بیشتر مشکلات این مراکز درمانی را چاره جویی نمود. در ادامه ی جلسه دکتر آقا جانی رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه، مباحثی  را در خصوص چگونگی و روند نظارت بر این گونه مراکز و اجرایی دستورالعمل های  صادره از مراکز قانونی وانتظامی را مطرح نمودند.درادامه این نشست، جلسه به صورت پرسش وپاسخ از سوی مراجعه کنندگان و مدیران وکارشناسان حوزه درمان برگزار گشت.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.82700.fa
برگشت به اصل مطلب