معاونت درمان- اسلایدر
کارگاه مهارتهای ارتباطی برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۶ | 
کارگاه مهارتهای ارتباطی درتاریخ 97/7/16 توسط اداره مامائی و هیات علمی دانشکده پرستاری مامائی برگزار گردید.در این کارگاه درخصوص عوامل کمک کننده در برقراری ارتباط موثر و موانع ارتباطی در برقراری ارتباط به مسئولین بلوک های زایمان بیمارستانهای تحت پوشش آموزش داده شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.71549.fa
برگشت به اصل مطلب