معاونت درمان- اسلایدر
بازدید جامع کارشناسان معاونت درمان از بیمارستان لولاگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | 
درروز سه شنبه 96/10/19 بازدید جامع  کارشناسان معاونت درمان از بیمارستان لولاگر صورت پذیرفت.
در این بازدید که دکتر توکلی معاون درمان و مدیران معاونت  شخصا حضور داشتند از واحدهای مختلف این مرکز درمانی بازدید به عمل اوردند .
خانم دکتر عباسی ریاست بیمارستان در ابتدا با ذکر خیرمقدم و خوشامد گویی ، به ذکر تاریخچه ی از بیمارستان لولاگر و اهداف پیش رو و چشم انداز در نظر گرفته شده برای این مرکز درمانی  پرداختند ، که از مهمترین آنان میتوان به ساختمان جایگزین اشاره نمود و خواستار حمایت همه جانبه از سوی معاونتهای  مختلف دانشگاه جهت تسریع در این فرایند شدند.
در ادامه کارشناسان معاونت درمان با حضور در واحدهای در نظرگرفته شده به انجام بازرسی و تطبیق عملکردها با دستورالعملهای مصوب پرداختند.
در پایان نشستی در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد که دکتر توکلی با بیان این موضوع که این مرکز دارای کادر مجرب از نظر نیروی انسانی می باشد که میتواند به مردم منطقه خدمات شایان توجه ی  ارایه دهد ، خواستار فراهم شدن شرایط از سوی مدیران این مرکز جهت افزایش بستری بیمار و کاهش ارجاع و اعزام بیمار مراکز دیگر شد.
این بازدیدهای جامع  به صورت مستمر برای ایجاد چشم اندازی نو و درک متقابل بین مدیران مراکز درمانی و اموزشی و کارشناسان معاونت درمان اغاز شده است که با شناسایی کمبودها و مشکلات بدون واسطه ، می تواند در تصمیم گیریهای و سیاست گذاریهای دانشگاه علوم پزشکی در حوزه درمان مثمرثمر واقع شود.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.60081.fa
برگشت به اصل مطلب