معاونت درمان- اسلایدر
برگزاری نخستین جلسه هم اندیشی مسئولین معاونت در مان و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 
نخستین جلسه هم اندیشی مسئولین معاونت درمان ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ومراکز آموزشی درمانی منتخب درحوزه اقتصاد درمان ،مدیریت و سیاستگذاری در تاریخ 96/10/16 در  محل سالن اجتماعات معاونت درمان  به منظور رفع موانع و چالشها و هم افزایی توان علمی و اجرایی دانشگاه در راستای نیل به اهداف دانشگاه هزاره سوم  برگزار گردید.
براساس مصوبه جلسه مقرر گردید مراکز درمانی منتخب با نمایندگان معاونت درمان و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی همکاری و تعامل در زمینه کاهش کسورات از طرق مختلف منجمله برگزاری نشست مشترک کمیته کسورات بیمارستانی داشته باشند.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.60014.fa
برگشت به اصل مطلب