معاونت درمان- اسلایدر
کنفرانس علمی بیماریهای قلبی در بارداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | 
کنفرانس علمی بیماریهای قلبی در بارداری درتاریخ96/10/11 و 96/10/12 توسط اداره مامائی  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.دراین کنفرانس30  نفر ازمتخصصین زنان وزایمان وقلب  بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه حضور داشتند. دراین کنفرانس درخصوص Risk Stratification و روش های تشخیصی بیماری قلبی در بارداری ،نکات مهم در مورد فعالیت کلینیک قلب و بارداری ، فیزیولوژی قلب و نکات مهم در مراقبت های بارداریبیماری های مادر زادی قلبی در بارداری ، تجویز داروی بیماری قلبی در بارداری و پس از زایمان ، فشارخون در بارداری و برخورد با آن ، بیماری های دریچه ای Native (اندوکاردیت)، کاردیومیوپاتی در بارداری ، دریچه های فلزی در بارداری ، اکوکاردیوگرافی قلب جنین(اندیکاسیون ها و مسایل مرتبط)، تصمیم گیری برای نوع زایمان و روش های ختم بارداری سخنرانی گردید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.59893.fa
برگشت به اصل مطلب