معاونت درمان- اسلایدر
برگزاری آزمون الکترونیکی ارزیابی و مدیریت بیماریهای قلبی در بارداری و زایمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۶ | 
آزمون الکترونیکی ارزیابی و مدیریت بیماریهای قلبی در بارداری و زایمان در تاریخ  5/29/ 96 لغایت 96/6/5 توسط اداره مامائی  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.دراین آزمون  590 نفر ازماماها و متخصصین زنان وزایمان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه شرکت نمودند.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.54088.fa
برگشت به اصل مطلب