دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

معرفی/اهم وظایف و فعالیت ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اداره تعالی خدمات بالینی

نام ونام خانوادگی مسئول: الهام منصوریان

سوابق :

 • سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید اسماعیلی
 • مدرس و مربی دانشگاه آزاد ورامین
 • نویسنده و محقق برنامه علمی گوناگون ، شبکه 2 سیما
 • مسئول آموزش اداره پرستاری معاونت درمان
 • مسئول کنترل عفونت معاونت درمان
 • کارشناس ادارات طرح و برنامه ، سوء مصرف مواد و نظارت معاونت درمان
 • کارشناس ارشد اعتباربخشی ملی

e.mansourian.iums@gmail.com                     

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره 441

تیم کارشناسی اداره شامل :آقای احمد مصطفایی،خانمها شیرازی زاده،فرزانه رجبی

معرفی واحد:

تعالی خدمات بالینی در مفهوم کلی به معنای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم است. تعالی خدمات بالینی به مجموعه برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که هدف از آنها استانداردسازی و ارائه خدمات بالینی با بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه و عوارض ممکن می‌باشد.

تعالی خدمات بالینی شامل دو بخش است:

توسعه دانش نظری مشتمل بر مدیریت دانش در عرصه بالینی

برنامه‌ریزی‌‌های اجرایی و عملیاتی ارتقای کیفیت فرآیندها و پیآمدهای بالینی

اهم وظایف و فعالیت ها:

حیطه مدیریت و رهبری:

برنامه ریزی واجرای مراحل تدوین وبازنگری برنامه استراتژیک وعملیاتی حوزه درمان منطبق با برنامه های توسعه،اسناد بالادستی وسیاستهای دانشگاه.

پایش وارزیابی مقطعی برنامه عملیاتی وسنجش میزان تحقق اهداف در واحد های ستادی.

احصا،اصلاح وارتقائ فرایندهای کلیدی حوزه درمان والکترونیک نمودن برخی از فرایندهای کلیدی

حیطه ظرفیت سازی وآموزش:

مدیریت آموزش (نیاز سنجی،اجرا ،ارزیابی وارتقاء دانش تخصصی مدیران وکارکنان از طریق آموزشهای حضوری وغیر حضوری) مولتی مدیاها وآموزشهای الکترونیک

تدوین بسته های آموزشی (نظام توجیه نیروهای جدیدالورود- برنامه توسعه فردی- آموزش های تخصصی و...)

توانمند سازی رابطین مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی

استقرار نظام پیشنهادات

حیطه برنامه ریزی و اجرا:

 • تشکیل کمیته های تخصصی (علمی/اجرایی) ذیل با مشارکت نمایندگان ستادی و رابطین مراکز :

· مدیریت راهبردی

· تعالی خدمات بالینی

· ایمنی بیمار

· آموزش و توانمندسازی کارکنان

· نظام نوین

 • تدوین شیوه نامه های عملیاتی اجرایی برنامه ها در کمیته های تخصصی
 • ارتقای نظام تعالی خدمات بالینی مبتنی بر استانداردها و سنجه های مندرج در الگوهای مدیریت کیفیت
 • استقرار نظام استانداردهای ایمنی بیمار در مراکز
 • مشارکت در طراحی، تدوین وتحلیل شاخصهای عملکردی ستادی و محیطی
 • مشارکت درتدوین سند راهبردی مراکز

حیطه پایش و ارزیابی :

 • ارزیابی مستمر مراکز با هدف نهادینه شدن فرهنگ ارتقای کیفیت
 • طرح ریزی برنامه مداخله ای مبتنی بر نیاز برای هر مرکز بر اساس نتایج ارزیابی ها(خودارزیابی مراکز وارزیابی های ستادی)
 • پیگیری ارتقا مستمر مداخلات


دفعات مشاهده: 522 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر