دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

معرفی/اهم وظایف و فعالیت های واحد اعتبار بخشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 


نام ونام خانوادگی مسئول: دکتر نادر توکلی

سوابق مدیریتی:

در سطح دانشگاه:

 • معاون درمان دانشگاه از مهر 96
 • رییس اداره اعتباربخشی معاونت درمان از مهر 96
 • رئیس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) از اردیبهشت 93
 • رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1392
 • استاد راهنمای دانشجویان پزشکی (برای مشاوره و راهنمایی) از اردیبهشت ماه 87
 • مشارکت در تنظیم طرح درس طب اورژانس دانشجویان پزشکی و تدریس در این دوره ها

در سطح بیمارستان:

 • ریاست بیمارستان شهدای هفتم تیراز سال 1392
 • تدریس در کارگاههای آموزشی احیاء پیشرفته قلبی ریوی (ACLS) جهت پزشکان عمومی و پرستاران بیمارستان از سال 85
 • تدریس در کارگاههای آموزشی برخورد اولیه با بیماران ترومایی جهت پزشکان عمومی و پرستاران بیمارستان
 • مدرس دوره ATLS مرکز آموزش جراحی لاپاروسکوپی مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) از سال 1386

خارج از دانشگاه:

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:

 • رئیس اداره اورژانس بیمارستانی معاونت سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از آبانماه 87 تا 92
 • مسوول کمیته فنی هماهنگی ستاد هدایت ، اطلاع رسانی و هماهنگی بیماران دانشگاههای علوم پزشکی تابعه شهر تهران از سال 87
 • مشارکت و ارائه نقطه نظرات تخصصی در تهیه پیش نویس اعتباربخشی بیمارستانها در مرکز نظارت و اعتباربخشی معاونت سلامت
 • مشارکت و ارائه سخنرانی در دوره حوادث غیر مترقبه(طرح استقرار سیستم مدیریت مراکز درمانی در بحران)
 • عضو زیر کمیته کشوری فوریتهای قلب و عروق- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 86
 • متصدی برگزاری سه دوره کارگاه نیازسنجی تریاژ در اورژانس بیمارستانی در خردادو تیرماه 88
 • متصدی برگزاری سه دوره کارگاه رسیدگی به شکایات در اورژانس بیمارستانی در خردادو تیرماه 88
 • مسوول و مدرس زیرگروه کمیته درمان و مشارکت فعال در برگزاری کارگاه 5 روزه مدیریت بحران در نظام سلامت وزارت بهداشت در مشهد اردیبهشت ماه 88و اردبیل در تیرماه 88
 • مشارکت در تدوین لیست داروهای مورد استفاده در اورژانس بیمارستانی و ترالی احیا در سال 86
 • مسوول کارگروه تدوین لیست داروها ،تجهیزات و ملزومات اورژانس و احیا در مطب پزشکان ، دندانپزشکان و دفاتر کار مامایی سال 87
 • کارشناسی در نیازسنجی اورژانسهای بیمارستانی جهت استانداردسازی
 • عضو کارگروه تخصصی استقرار طرح ارجاع سطح دو در بیمارستانهای زیر 50 هزار نقر توسط مرکز توسعه و کسترش شبکه معاونت سلامت
 • مدرس دو دوره کارگاه توانمندسازی اعضای هیات علمی فوریتهای پزشکی سراسر کشور برگزار شده توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در آبانماه 88
 • بازرس ویژه معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در اورژانسهای بیمارستانهای دولتی و خصوصی کشور
 • مشارکت در چهارمین کنگره بین المللی بهداشت درمان و مدیریت در حوادث و بلایا (پانل، داوری مقالات بخش درمان و مدیریت، عضو کمیته علمی ، ارائه سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی احیای حیاتی پایه

مرکز اورژانس تهران:

 • مدرس اورژانس های پیش بیمارستانی مرکز اورژانس تهران از اسفند86
 • دبیر و عضو کمیته ارتقای کیفیت مرکز اورژانس تهران از سال 87
 • تدوین داروهای مورد نیاز در آمبولانس
 • مشارکت در راه اندازی پایگاه آموزشی مرکز اورژانس تهران
 • تدریس منظم در دوره های آموزشی بازآموزی جهت تکنسینهای مرکز اورژانس تهران از اسفندماه 86
 • مشارکت در تهیه سیستم مراقبتهای پیش بیمارستانی تروما (Pre-Hospital Trauma Care) –درحال ثبت
 • مشارکت در تهیه کارگاه تخصصی اصول بی حرکت سازی و نحوه انتقال بیمار
 • تدریس در کارگاههای تخصصی آموزشی کنگره های مختلف(طب اورژانس،طب ورزشی، طب نظامی...)
 • مشارکت در تدوین پروتکلهای به روز و استانداردسازی تجهیزات و وسایل آمبولانس،اصلاح فرم گزارش عملیات اورژانس پیش بیمارستانی و چندین مصوبات دیگر در کمیته ارتقای کیفیت

انجمن علمی طب اورژانس:

 • عضو هیات مدیره انجمن علمی طب اورژانس
 • دبیر علمی هفتمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران
 • عضو هیات مدیره انجمن ترومای ایران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی دومین کنگره سراسری طب اورژانس – خرداد 86
 • عضو کمیته علمی و اجرایی سومین کنگره سراسری طب اورژانس – آذر 87
 • عضو پانل اورژانس پیش بیمارستانی کنگره بین المللی طب اورژانس – انجمن طب اورژانس –87
 • نماینده و رابط علمی انجمن علمی طب اورژانس با انجمن علمی جراحان ایران در کنگره سراسری حراحی ایران
 • ایراد سخنرانی در کنفرانسهای ماهیانه علمی طب اورژانس
 • دبیر علمی کارگاه تروما جهت پزشکان و پرستاران سازمان تامین اجتماعی بوشهر از طرف انجمن طب اورژانس 87
 • دبیر علمی دو دوره سمینار سه روزه طب اورژانس جهت پزشکان سازمان تامین اجتماعی کرمان از طرف انجمن طب اورژانس مهر88
 • ارائه طرح تحقیقاتی کاربردی تدوین داروهای مورد نیاز در اورژانس بیمارستانی،آمبولانس و حوادث غیر مترقبه به صورت پوستر در بیستمین همایش معاونین دارو و غذای دانشگاههای علوم پزشکی کشور در آبانماه 86
 • عضو کمیته علمی و اجرایی کنگره سراسری جراحان عمومی سال 88
 • معرفی واحد:
  اداره اعتبار بخشی پس از احیا دانشگاه مجددا در شهریور ماه 1392 تشکیل و شروع به فعالیت نمود هدف اصلی این اداره پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستانها و سایر مراکز تابعه می باشد و در راه دستیابی به این مهم از طریق برگزاری برنامه های آموزشی عمومی و اختصاصی سعی و تلاش می نماید .
  خط مشی اعتبار بخشی بیمارستانها:
  اداره اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و مدیریت ارائه خدمات درمانی در مناطق تحت پوشش به­منظور ارتقای کیفیت خدمات با استفاده از دستورالعمل اعتبار بخشی بیمارستانها و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها اهداف زیر را دنبال می­کند: 
  ارتقاء مستمر کیفیت برنامه­ریزی، هماهنگی و اعتبار بخشی  بیمارستانها ،
  افزایش سطح دسترسی آحاد مردم به خدمات درمانی مناسب با استفاده از ابزار اعتبار بخشی،
  ارتقای مستمر توانمندی روسا، مدیران و کارکنان بیمارستانها از طریق آموزش های مستمر ،
  افزاش رضایتمندی مشتریان ،
  افزایش رضایتمندی کارشناسان،
  افزایش سطح دانش ومهارت کارشناسان از طریق برگزاری آموزش های مستمر
   
  اعتقادات و باورها :
  اعتبار بخشی عادلانه بیمارستانها
   پایبندی به اصول و ارزش­ها و کرامت انسانی و حقوق مشتریان
  پایبندی به اصول علمی و استانداردها
  ارائه خدمات موثر و کارآمد
    تمرکز بر سه محور:
     فرآیند نگری
  مشتری مداری
  ارتقاء مستمر با هدف افزایش رضایتمندیمشتریان خود و بیمارستانها
  اهم وظایف و فعالیت ها:
  برنامه ریزی سالیانه جهت انجام اعتبار بخشی مراکز و موسسات درمانی تابعه دانشگاه
  نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طریق اعتبار بخشی مداوم مراکز و موسسات
  ارتباط و هماهنگی با دفتر اعتبار بخشی موسسات درمانی وزارت متبوع بمنظور اخذ و کسب آخرین دستورالعمل های مربوطه
  رسیدگی به شکایات واصله در خصوص اعتبار بخشی بیمارستانها از سوی ارگانهای مختلف
  برنامه ریزی جهت آموزش مسئولین مراکز و موسسات درمانی به منظور اجرا و پیاده نمودن ضوابط اعتبار بخشی
  نظارت بر ارائه طرحهای پیشنهادی و اصلاحی فرم استاندارد اجرایی اعتبار بخشی به دفتر ارزشیابی وزارت متبوع
  تهیه و تنظیم گزارش از فعالیتها و نحوه پیشرفت امور و ارائه مشکلات موجود به مقام مافوق
  برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان ارزشیابی جهت ارتقاء سطح علمی آنان و همچنین پژوهش در زمینه های مختلف اعتبار بخشی
  برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزش علمی و عملی برای کارشناسان اعتبار بخشی
    تحقیق و بررسی ،  ایجاد و اصلاح استانداردهای کاربردی در رابطه با اعتبار بخشی بیمارستانها
   
   

   

دفعات مشاهده: 1691 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر