دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شرح وظايف رئيس اداره اعتبار بخشی

 

1- نظارت بر برنامه ريزي ساليانه جهت انجام اعتبار بخشی مراكز و موسسات درماني تابعه دانشگاه

2- نظارت بر اجراي صحيح ضوابط و استانداردهاي تعيين شده از طريق اعتبار بخشی مداوم مراكز و موسسات

3- ارتباط و هماهنگي با دفتر اعتبار بخشی موسسات درماني وزارت متبوع بمنظور اخذ و كسب آخرين دستورالعمل هاي مربوطه

4- رسيدگي به شكايات واصله در خصوص اعتبار بخشی بيمارستانها از سوي ارگانهاي مختلف

5- برنامه ريزي جهت آموزش مسئولين مراكز و موسسات درماني به منظور اجرا و پياده نمودن ضوابط اعتبار بخشی

6- نظارت بر ارائه طرحهاي پيشنهادي و اصلاحي فرم استاندارد اجرايي اعتبار بخشی به دفتر ارزشيابي وزارت متبوع

7- تهيه و تنظيم گزارش از فعاليتها و نحوه پيشرفت امور و ارائه مشكلات موجود به مقام مافوق

8- برنامه ريزي جهت آموزش كارشناسان ارزشيابي جهت ارتقاء سطح علمي آنان و همچنين پژوهش در زمينه هاي مختلف اعتبار بخشی

9- برنامه ريزي جهت برگزاري كنفرانسها و كارگاههاي آموزش علمي و عملي براي كارشناسان اعتبار بخشی


دفعات مشاهده: 709 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر