دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شرح وظايف رئيس اداره اعتبار بخشی

 

1- نظارت بر برنامه ريزي ساليانه جهت انجام اعتبار بخشی مراكز و موسسات درماني تابعه دانشگاه

2- نظارت بر اجراي صحيح ضوابط و استانداردهاي تعيين شده از طريق اعتبار بخشی مداوم مراكز و موسسات

3- ارتباط و هماهنگي با دفتر اعتبار بخشی موسسات درماني وزارت متبوع بمنظور اخذ و كسب آخرين دستورالعمل هاي مربوطه

4- رسيدگي به شكايات واصله در خصوص اعتبار بخشی بيمارستانها از سوي ارگانهاي مختلف

5- برنامه ريزي جهت آموزش مسئولين مراكز و موسسات درماني به منظور اجرا و پياده نمودن ضوابط اعتبار بخشی

6- نظارت بر ارائه طرحهاي پيشنهادي و اصلاحي فرم استاندارد اجرايي اعتبار بخشی به دفتر ارزشيابي وزارت متبوع

7- تهيه و تنظيم گزارش از فعاليتها و نحوه پيشرفت امور و ارائه مشكلات موجود به مقام مافوق

8- برنامه ريزي جهت آموزش كارشناسان ارزشيابي جهت ارتقاء سطح علمي آنان و همچنين پژوهش در زمينه هاي مختلف اعتبار بخشی

9- برنامه ريزي جهت برگزاري كنفرانسها و كارگاههاي آموزش علمي و عملي براي كارشناسان اعتبار بخشی


دفعات مشاهده: 233 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر