دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

دستورالعمل های ایمنی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
  • حیطه A: مدیریت و رهبری:
  بازدید مدیریتی
  شاخص ها
  تجهیزات پزشکی
  • حیطه B : جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه
   رضایت آگاهانه
   آموزش به بیمار
   منشور حقوق بیمار
   شناسایی و احراز هویت صحیح بیمار
   ارزیابی اولیه بیمار
   ارتباط موثر
  • حیطه C: خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد
   راهنماهای طبابت بالینی
   پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
   استریلیزاسیون
   ایمنی خون و فرآورده های خونی
   بهداشت حرفه ای
    بهداشت محیط
   مدیریت امور دارویی
   جراحی ایمن
  • حیطه D : محیط ایمن
   مدیریت پسماند
  • حیطه E : آموزش مداوم
9 راهکار ایمنی

دفعات مشاهده: 1138 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر