دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

معرفی/اهم وظایف و فعالیت ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اداره اقتصاد سلامت

نام و نام خانوادگی مسئول : نرگس پاک

سوابق مدیریتی :

 • مسئول واحد مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1372
 • مسئول فن آوری اطلاعات مدیریت درمان دانشگاه ایران 1376
 • مسئول هماهنگی امور عمومی مدیریت درمان دانشگاه ایران 1385
 • سرپرست واحد آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان دانشگاه ایران از مهر 1392
 • دبیر کمیته تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه ایران از مهر 1392
 • دبیر کمیته تحول سلامت معاونت درمان از سال 1393
 • رئیس اداره اقتصاد سلامت از دیماه سال 1395

ایمیل سازمانی : pak.n@iums.ac.ir

محل استقرار : معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران – اتاق شماره 439,449

تیم کارشناسی اداره شامل : آقای محمود غلامیان – آقای رحمت الله معماری

با همکاری کارشناسان آمار و مدارک پزشکی

معرفی واحد:

اداره اقتصاد سلامت از اسفند ماه سال 94 به منظور دسترسی به اهداف وزارت متبوع و دانشگاه در راستای ارتقاء اثر بخشی و اقتصاد سنجی فرآیندها تشکیل گردید.

اهم وظایف و فعالیت ها :

 • ارتقاء دانش و مهارت مدیران و کارکنان امور مالی در زمینه کتاب ارزش نسبی ، کاهش فرانشیز و سایر امور مرتبط
 • ایجاد هماهنگی جهت حسن اجرای تحول سلامت ( کاهش فرانشیز )
 • تهیه جداول آماری و اطلاعاتی مورد نیاز وزارت متبوع و سایر سازمانهای مرتبط
 • برگزاری جلسات کمیته تجهیزات پزشکی اداره اقتصاد درمان
 • بررسی رندوم نحوه محاسبه صورتحساب و بازدیدهای مستمر دراین خصوص
 • همکاری در تهیه برنامه های نرم افزاری مورد نیاز
 • نظارت برنحوه تکمیل سامانه های مرتبط در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها
 • نظارت بر عملکرد کمیته های اقتصاد سلامت مراکز و برگزاری کمیته دانشگاهی آن
 • برگزاری کمیته فصلی هماهنگی بیمه ها


دفعات مشاهده: 1865 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر