دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

منطقه 18

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ردیف

نوع موسسه

نام موسسه

شهر

منطقه شهرداری

نوبت کاری موسسه

1

درمانگاه عمومی

بهپویان

تهران

18

شبانه روزی

2

درمانگاه عمومی

خیریه امام رضا(ع)

تهران

18

شبانه روزی

3

درمانگاه عمومی

خیریه فرمانفرمائیان

تهران

18

شبانه روزی

4

درمانگاه عمومی

رضوان

تهران

18

شبانه روزی

5

درمانگاه عمومی

سپیده

تهران

18

شبانه روزی

6

درمانگاه عمومی

ستایش

تهران

18

شبانه روزی

7

درمانگاه عمومی

شکوفه

تهران

18

شبانه روزی

8

درمانگاه عمومی

فرهنگیان منطقه 18

تهران

18

شبانه روزی

9

درمانگاه عمومی

هاشمی

تهران

18

شبانه روزی

10

مرکز جراحی محدود و سرپائی

حکیم

تهران

18

شبانه روزی


دفعات مشاهده: 1654 بار   |   دفعات چاپ: 90 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر