دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

منطقه 2

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ردیف

نوع موسسه

نام موسسه

شهر

منطقه شهرداری

نوبت کاری موسسه

1

درمانگاه عمومی

باران

تهران

2

شبانه روزی

2

درمانگاه عمومی

بهگر

تهران

2

شبانه روزی

3

درمانگاه عمومی

پارت

تهران

2

شبانه روزی

4

درمانگاه عمومی

جنت آباد

تهران

2

شبانه روزی

5

درمانگاه عمومی

خیریه ثامن الحجح(ع)

تهران

2

شبانه روزی

6

درمانگاه عمومی

خیریه دریانیهای مقیم تهران

تهران

2

عصر

7

درمانگاه عمومی

خیریه صفائیان

تهران

2

تعطیل

8

درمانگاه عمومی

خیریه مسجدالرسول(ص)

تهران

2

شبانه روزی

9

درمانگاه عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی ایران

تهران

2

شبانه روزی

10

درمانگاه عمومی

دانشگاه تربیت مدرس

تهران

2

روزانه

11

درمانگاه عمومی

دانشگاه صنعتی شریف

تهران

2

شبانه روزی

12

درمانگاه عمومی

روزبه

تهران

2

شبانه روزی

13

درمانگاه عمومی

ساج

تهران

2

شبانه روزی

14

درمانگاه عمومی

سعادت آباد

تهران

2

شبانه روزی

15

درمانگاه عمومی

سفیران

تهران

2

شبانه روزی

16

درمانگاه عمومی

شفاگستر ایرانیان

تهران

2

شبانه روزی

17

درمانگاه عمومی

شهرداری منطقه 5

تهران

2

شبانه روزی

18

درمانگاه عمومی

شهید نادیه خاوری

تهران

2

روزانه

19

درمانگاه عمومی

عمار

تهران

2

شبانه روزی

20

درمانگاه عمومی

فرهنگیان منطقه 2

تهران

2

شبانه روزی

21

درمانگاه عمومی

گیشا

تهران

2

شبانه روزی

22

درمانگاه عمومی

ماد

تهران

2

شبانه روزی

23

درمانگاه عمومی

ماهان

تهران

2

شبانه روزی

24

درمانگاه عمومی

مرزداران غرب تهران

تهران

2

شبانه روزی

25

درمانگاه عمومی

مرکزی صادقیه

تهران

2

شبانه روزی

26

درمانگاه عمومی

منان

تهران

2

شبانه روزی

27

درمانگاه عمومی

هرمزان

تهران

2

تعطیل

28

درمانگاه عمومی

آل یاسین

تهران

2

شبانه روزی

29

درمانگاه عمومی

باربد

تهران

2

تعطیل

30

درمانگاه عمومی

دانش

تهران

2

صبح وعصر

31

درمانگاه عمومی

سهای سلامت

تهران

2

شبانه روزی

32

درمانگاه عمومی

خیریه علی بن ابیطالب (ع)

تهران

2

شبانه روزی

33

مرکز جراحی محدود و سرپائی

باران

تهران

2

شبانه روزی

34

مرکز جراحی محدود و سرپائی

بهگر

تهران

2

شبانه روزی

35

مرکز جراحی محدود و سرپائی

سعادت آباد

تهران

2

شبانه روزی

36

مرکز جراحی محدود و سرپائی

ماد

تهران

2

شبانه روزی

37

مرکز جراحی محدود و سرپائی

نوید

تهران

2

شبانه روزی

38

درمانگاه تخصصی پوست و مو

ایران

تهران

2

صبح وعصر

39

درمانگاه تخصصی پوست و مو

توسعه سلامت تابان

تهران

2

صبح و عصر

40

درمانگاه تخصصی پوست و مو

سعادت آباد

تهران

2

صبح و عصر

41

درمانگاه تخصصی پوست و مو

مهران

تهران

2

صبح و عصر

42

درمانگاه تخصصی پوست و مو

هرمزان

تهران

2

تعطیل

43

درمانگاه تخصصی پوست و مو

باران

تهران

2

صبح و عصر

44

درمانگاه تخصصی پوست و مو

آروشا

تهران

2

صبح و عصر

45

درمانگاه تخصصی پوست و مو

تندیس

تهران

2

صبح و عصر

46

درمانگاه تخصصی دیابت

سلامت و  تابان

تهران

2

شبانه روزی


دفعات مشاهده: 2100 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر