دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

معرفی/اهم وظایف و فعالیت های واحد توزیع نیروهای تخصصی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
قائم مقام معاون درمان

      نام و نام خانوادگی مسئول : دکتر مهرداد دیانتی

سوابق مدیریتی :

ایمیل سازمانی : 

محل استقرار : معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران – اتاق شماره 411
 

تیم کارشناسی اداری شامل :
توزیع نیروهای تخصصی و فوق تخصصی: خانمها حسین زاده، حسینیه فراهانی
معرفی واحد : توزیع نیروهای تخصصی و فوق تخصصی
 
اهم وظایف و فعالیت ها :
 1. تامین نیروهای درمـانـی مـورد نـیاز مـراکـز آمـوزشـی و بیـمارسـتانهای تحت پوشش به نیروهای کـادر فوق تخصصی ، تخصصی و پزشک عمومی
 2. انجام مکاتبات لازم با مدیرکل محترم دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی مبنی بر ارسال اعلام نیاز واحدهای تحت پوشش به نیروهای کادر تخصصی و فوق تخصص به منظور اعلام نیروهای مشمول تعهدات قانونی 
توزیع نیروهای کادر تخصصی و فوق تخصص در مراکز متناسب باحجم فعالیت – ضریب اشغال تخت تعداد متخصصان موجود و ...
 1. انجام مکاتبات مربوط به نقل و انتقال – ماموریت ، بازنشستگی – استعفاء – مرخصی بدون حقوق... نیروهای کادر تخصصی و فوق تخصصی شاغل در واحدهای تحت پوشش
 2. انجام مکاتبات مربوط به جذب نیروهای کادرپزشکی در قالب قرارداد خرید خدمت پزشکان – نظام نوین- تبصره 3 ماده 2 در مراکز باتوجه به نیازهای اعلام شده
 3. انجام مکاتبات مربوط به نیروهای مشمول تعهدات قانونی ( ضریب کا ) اعم از معرفی ، صدور گواهی  پایان تعهدات و ...
 4. اخذ آمار و اطلاعات نیروهای کادر تخصصی از واحدهای تحت پوشش به منظور تکمیل بانک جامع اطلاعاتی معاونت و ورود اطلاعات مذکور در سایتهای تنظیمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 5. ارسال لیست دستیاران سال آخر  دانشگاه به وزارت متبوع به منظور برنامه ریزی جهت اعزام نامبردگان به طرح یکماهه و اعلام پایان کار ایشان پس از گذراندن دوره مذکور به وزارت و معاونت محترم آموزشی
 6. اجرای ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مربوطه تعیین شده وزارت متبوع و دانشگاه در انجام امور مربوط به توزیع نیروهای تخصص و فوق تخصصی
 7. انجام مکاتبات مربوط به استخدام پزشکان عمومی ، متخصص و فوق تخصص
 8. انجام مکاتبات مربوط به برآورد نیاز ، اخذ سهمیه فصلی و توزیع پزشکان عمومی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان با مراکز تابعه و معاونت توسعه دانشگاه
 9. تحویل مدارک، ثبت نام و ورود اطلاعات کلیه فارغ التحصیلان رشته های تخصصی دانشگاه در سایت وزارت متبوع به منظور انجام تعهدات قانونی ضریب کا و تقسیم توسط وزارت متبوع در مناطق مورد نیاز دانشگاه
خدمات و وظایف اموراداری :
 1. رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
 2. تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ،  مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کاری و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 3. رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ،  ترفیع ، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
 4. انجام امور مربوط به تعاون بیمه و رفاه کارمندان
 5. برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 6. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 7. استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انام مشاغل مورد نیاز
 8. تهیه ضوابط ودستورالعملهای لازم
 9. شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف
 10. پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
مطالعات قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مودر نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
تهیه گزارشات لازم
 
           
 

 


دفعات مشاهده: 1692 بار   |   دفعات چاپ: 81 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر