دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesمطالب آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ابزار اصلی:
     ابزار بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان
     راهنمای استفاده از ابزار بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان
     فرآیند انجام بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان
چک لیست جدید ارزیابی بلوک زایمان
      چک لیست پایش بیمارستان دوستدار مادر
     اطلاعات درخواست بیمارستان دوستدار مادر
شیر مادر:
     دستورالعمل کشوری "برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول پس از تولد"
       فایل آموزشی چک لیست 93
       کتاب شیر مادر
       کتاب مشاوره
کارت رشد:
      کارت رشد دختران
      کارت رشد پسران
نظام مراقبت مرگ پریناتال:
     طبقه بندی مرده زائی بر اساس وضعیت های مرتبط با مرگ (ReCoDe)
     راهنمای تشکیل کمیته پریناتال
    راهنمای کشوری پرسشنامه های نظام کشوری مراقبت مرگ پری ناتال
     فرهنگنامه پریناتال
    نکات برنامه در سال 93
    جلسه آموزشی پریناتال 21ام تیر ماه
   بسته خدمتی احیاء نوزاد
نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه: 
     مناطق تحت پوشش 3 دانشگاه
    دستورالعمل کشوری نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه سال 96
    پرسشنامه های مرگ:
    پرسشنامه ب :مخصوص بررسی مشخصات کلی خانواده و سوابق بیماری متوفی 1-59 ماهه  
    پرسشنامه ج :مخصوص بررسی کلی سوابق رسیدگی (اقدامات پزشکی) سرپایی به بیماری متوفی 1-59 ماهه   
    پرسشنامه د :مخصوص بررسی کلی سوابق رسیدگی (اقدامات پزشکی) در بخش بیمارستان متوفی 1-59 ماهه   
    پرسشنامه ه :چک لیست تخصصی بررسی علل مرگ کودک 1-59 ماه در بیمارستان
سناریوهای مرگ:          
    سناریوی مرگ کودکان زیر 5 سال ناشی از حوادث ترافیکی
    سناریوی مرگ کودکان زیر 5 سال ناشی از حوادث غیر ترافیکی
    پرسشنامه مخصوص بررسی حوادث منجر به سقوط
    پرسشنامه مخصوص بررسی حوادث منجر به سوختگی
    پرسشنامه مخصوص بررسی حوادث منجر به مسمومیت (خوراکی یا استنشاقی)
پرسشنامه ناهنجاری های منجر به مرگ
فرم های آماردهی فصلی:
    فرم آمار مرگ ناشی از حوادث زیر 5 سال
    فرم آمار مرگ و میر نوجوان (5- 18 ساله)
    فرم آمار مرگ ناهنجاری کودکان 1-59 ماهه
    فرم آمار کل مسمومیت کودکان زیر 5 سال 
    مداخلات مرگ کودک 1-59 ماهه
طبقه بندی بین المللی بیماریها ICD10
فلوچارت مرگ کودک
پاورپوینت ورود به سامانه و پر کردن اطلاعات اولیه
فیلم ورود به سامانه و پر کردن اطلاعات اولیه
فیلم گزارش صفر ماهیانه
دستورالعمل نظام مراقبت مرگ و کمیته ها:
راهنمای دسترسی به فرم عوارض شدید بارداری و زایمان
سامانه اطلاعات مادران و نوزادان ایران
 فایل جلسه  آموزشی تیر ماه
نوزاد سالم
بسته خدمتی نوزاد سالم
مطالب آموزشی کنفرانس علمی PPH
مطالب آموزشی سال 95
 کلاس آمادگی برای زایمان 60 ساعته :
نقش همسر در بارداری
کاربرد طب فشاری در بارداری و زایمان
آمادگی دوره بارداری و زایمان
کاربرد ماساژ درمانی در بارداری و زایمان و نوزادان
نقش همراه و همسر
روش تدریس به بزرگسالان
 پویایی گروه و روش مربیگری
اصول و مبانی ورزش بانوان در بارداری
پرینه در بارداری و زایمان
تن آرامی و تنفس در بارداری و زایمان
پوزیشن و زایمان
آمادگی برای زایمان
زایمان فیزیولوژیک
Birth Hormones
PostPartum Rehabilitation
ارزیابی سلامت جنین
 Intrapartum Assesment Techniques
 Factor Influencing CTG Interpretation
Physiological Basis For Fetal Testing
 Fetal Assessments
 Doppler Effect
Intrapartum Assessment
مدیریت شوک
 Shock Assessment
 Hypovolemic Shock
 Shock Management
خونریزی های بارداری و زایمان :
Disseminated Intravascular Coagulation 
 Uterine Atony
 Placenta Previa Placental Abruption
 Traumatic Postpartum Hemorrhage
Diagnosisand Management of Retainedplacenta After Vaginalbirth
مانیتورینگ قلب جنین:
مانیتورینگ قلب جنین
ABNormal CTG
Electronic Fetal Heart Monitoring -CTG
kmc-1395:
روز اول:
تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در ساعت اول پس از تولد
مراقبت آموزشی چیست و چرا اهمیت ندارد؟
مراقبت آغوشی نوزادان در حال تهویه کمکی
موانع احتمالی برقراری زودرس تماس پوست با پوست
روز دوم:
تغذیه و مراقبت آغوشی
تجهیزات مورد نیاز و آمادگی های قبل از مراقبت آغوشی
چه نوزادی را می توان مراقبت آغوشی کرد؟
مطالب آموزشی دوره زایمان فیزیولوژیک :
مدیریت ذهن
بهداشت روانی در بارداری
توانبخشی پس از زایمان
تغذیه مادران باردار:
اصول کلی نقش تغذیه در وزن گیری دوران بارداری
کلیات تغذیه در دوران بارداری
کلیات تغذیه در دوران بارداری 2
تغذیه در دوران بارداری
جدول برنامه غذایی
راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده
فهرست جانشینی
فهرست/لیست جانشینی غذایی  Exchange
 قلبی و ترومبوامبولی:
دستورالعمل مراقبت از بیماران قلبی در بارداری ، زایمان و پس از زایمان (دکتر اشرف آل یاسین)
دستورالعمل ارزیابی خطر و پیشگیری از ترومبوآمبولی در بارداری و پس از زایمان (دکتر لاله اسلامیان)
دستورالعمل مراقبت از بیماران قلبی در بارداری ، زایمان و پس از زایمان (دکتر صدیقه حنطوش زاده)
دستورالعمل مراقبت از بیماران قلبی در بارداری ، زایمان و پس از زایمان (دکتر نیلوفر سمیعی)
معرفی دستورالعمل بیماریهای قلبی در بارداری و پس از زایمان (سوسن رحیمی) 
ACORN:
  ACORN
اعتباربخشی مادر و نوزاد:
    سنجه 1-1-5
   سنجه 2-1-5
   سنجه 1-2-5
   سنجه 2-3-5
   سنجه 5-3-5
   سنجه 6-3-5
   سنجه 7-3-5
   سنجه 1-4-5
   سنجه 2-4-5
   سنجه 4-4-5
   سنجه 1-5-5
   سنجه 4-5-5
   سنجه 6-5-5
   سنجه 1-6-5
   سنجه 2-6-5
   سنجه 2-9-5
   سنجه 3-9-5
    احیا
   اعتباربخشی شیر مادر
مطالب آموزشی ارزیابی سلامت جنین مورخ 15/09/95:
    CEFM
    Fetal Doppler
    Intrapartum Fetal Heart Rate Assessment
    NST
    ارزیابی سلامت جنین
 
کارگاه مهارت های ارتباطی مورخ 97/7/16

دفعات مشاهده: 4925 بار   |   دفعات چاپ: 175 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر