دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

دکتر یثرب دوست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

جانشین مدیر درمان

نام ونام خانوادگی مسئول: دکترمهناز یثرب دوست

AWT IMAGE

سوابق مدیریتی:

  • مسئول مدارک پزشکی معاونت درمان دانشگاه ایران 1374- 1382
  • رئیس اداره صدورپروانه ها معاونت درمان دانشگاه ایران1383 -1386
  • نماینده وزیر در کمیسیون ماده 11 از سال 1382-1392
  • مسئول پزشک خانواده معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی1391-1392
  • مشاور معاون درمان دانشگاه ایران1385-1387
  • مسئول کمیته آموزش معاونت درمان دانشگاه ایران1374 -1382
  • جانشین مدیر درمان دانشگاه ایران1374-1393
  • رئیس اداره صدورپروانه ها معاونت درمان دانشگاه ایران 1393

تلفن تماس:66707483

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره 407


دفعات مشاهده: 895 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر