دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

خانم اصغری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد بیماریهای خاص

نام ونام خانوادگی مسئول: زهرا اصغری

AWT IMAGE

سوابق مدیریتی:

  • مدیریت داخلی در بخش خصوصی(کلینیک تخصصی و اورژانس شبانه)
  • مسئول شیفت در مرکزاورژانس تهران و بخشهای اورژانس و ICU جراحی
  • مسئول واحد بیماریهای خاص معاونت درمان دانشگاه ایران سال1392

ایمیل سازمانی:asghari.z@iums.ac.ir

تلفن تماس:66714136

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره438


دفعات مشاهده: 926 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر