دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

خانم رستمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اداره امور مالی

AWT IMAGE

نام ونام خانوادگی مسئول: زهره رستمی داویجانی

سوابق مدیریتی:

  • کارشناس امور مالی بیمارستان توحید(مسئول دریافتها وپرداختها) از سال 1376 لغایت 1382
  • کارشناس امور مالی معاونت درمان دانشگاه ایران (مسئول دریافتها وپرداختها) از سال 1382لغایت 1389
  • کارشناس امور مالی معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی (مسئول دریافتها وپرداختها) از سال 1389 لغایت 1392
  • سرپرست امور مالی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران 1393

ایمیل سازمانی: Rostami.z @iums.ac.ir

تلفن تماس: 66707140 داخلی 233


دفعات مشاهده: 975 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر