دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

خانم پاک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اداره آمار و مدارک پزشکی

AWT IMAGE

نام ونام خانوادگی مسئول: نرگس پاک

سوابق مدیریتی:

  • مسئول واحد مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1372
  • مسئول فن آوری اطلاعات مدیریت درمان دانشگاه ایران 1376
  • مسئول هماهنگی امور عمومی مدیریت درمان دانشگاه ایران1385
  • سرپرست واحد آمار ومدارک پزشکی معاونت درمان دانشگاه ازمهر 1392
  • دبیر کمیته تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه ایران از مهر 1392

ایمیل سازمانی:pak.n@iums.ac.ir

تلفن تماس:66760520

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره434


دفعات مشاهده: 852 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر