دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

دکتر آقاجانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اداره نظارت بر درمان و رسیدگی به شکایات معاونت درمان

AWT IMAGE

نام ونام خانوادگی مسئول: دکتر سعید آقاجانی

سوابق مدیریتی:

  • مدیر بیمارستان حضرت فاطمه رباط کریم
  • رییس مرکز پلی کلنیک لویزان
  • رییس بخش اورژانس 115 شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم
  • معاون غذا وداروی ورییس اداره نظارت بر درمان شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم
  • معاونت شبکه بهداشت ودرمان تاکستان
  • رییس بخش اورژانس 115 ورییس اداره نظارت بردرمان شبکه بهداشت ودرمان تاکستان
  • معاون غذا و دارو شبکه بهداشت ودرمان تاکستان
  • رئیس اداره شکایات معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی
  • سرپرست اداره رسیدگی و پاسخگویی به شکایات معاونت درمان دانشگاه ایران

ایمیل سازمانی: aghajani.s@iums.ac.ir

تلفن تماس: 66709086

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره444


دفعات مشاهده: 1170 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر