دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

معرفی/اهم وظایف و فعالیت های واحد طرح و برنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد طرح و برنامه

نام ونام خانوادگی مسئول: خانم دکتر معصومه کمین

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره 445

تیم کارشناسی اداره شامل : خانمها لیلی زاهدی ، پریسا آرتا ،  لیلا آگوش ، سوده حاتمی

معرفی واحد:

واحد طرح وبرنامه مسئولیت تائید فضاها و مکانهای پیشنهادی جهت تاسیس مراکز درمانی ، بررسی نقشه های معماری ارائه شده ، انطباق فضاها و نقشه ها با آیین نامه های ارسالی از وزارت متبوع و حفظ گردش کار اصولی و مناسب فضاهای درمانی و .......را بعهده دارد.این واحد ارتباط کاری نزدیکی با ادارات صدور پروانه ها ، نظارت و اعتبار بخشی دارد.

اهم وظایف و فعالیت ها:

  • بازدید اولیه از مکان پیشنهادی متقاضیان تاسیس مراکز درمانی و تائید یا رد آن طبق استانداردهای ارائه شده در آیین نامه های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
  • بررسی نقشه های مکان های تائید شده در بازدید اولیه و تائید آن در صورت رعایت کلیه ضوابط و پیش بینی فضاهای مورد نیاز با ابعاد و روابط مناسب و اصولی
  • انجام بازدید نهایی و تائید آماده سازی و تجهیزمراکز درمانی منطبق با نقشه های تائید شده و اعلام تائید نهایی آن به اداره صدور پروانه ها جهت اخذ مجوزهای قانونی
  • انجام بازدید از مراکز درمانی و بیمارستانها جهت افزایش بخش های تخصصی و تعداد تخت های درخواستی و اعلام نتایج به اداره صدورپروانه ها جهت انجام اقدام مقتضی
  • بررسی و اعلام نظر در خصوص شرایط ساختمان در فرایند اعتبار بخشی


دفعات مشاهده: 1699 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر