دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

اولویت های پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۹ | 
اولویت های پژوهشی معاونت درمان
 • عوامل و راهکارهای موثر بر تشخیص و درمان بیماری های خاص و نادر
 • ممیزی پرونده های سزارین
 • بررسی مراکز home care به لحاظ تاثیر اقتصادی و ارائه مراقبت های بالینی بیماران
 • بررسی تاثیر پرداخت مبتنی بر عملکرد
 • بررسی عوامل موثر بر روند بهبودی بیمار از دیدگاه پرستاری
 • تعیین شاخص های کاربردی حوزه درمان در سطح دانشگاهی ، ملی و بین المللی
 • تعیین مدلهای برآورد نیروی انسانی موردنیاز بخشهای ستادی و صف
 • بررسی نقش برون سپاری بر هزینه ها و سوددهی مراکز تابعه
 • تعیین و بررسی میزان اثربخشی مداخلات بالینی و مدیریتی بر کاهش منابع بیمه
 • تحول سلامت و اثربخشی فرآیندها
 • رضایتمندی بیماران
 • عفونتهای بیمارستانی
 • استقرار و بومی سازی راهنماهای بالینی ، ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت
 • عوامل موثر بر کاهش مرگ و میر

دفعات مشاهده: 930 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر