دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
برگزاری دومین دوره کارگاه آموزشی کنترل عفونت


با توجه به ابلاغ وزارتی در خصوص برگزاری کارگاه کنترل عفونت در اورژانس پیش بیمارستانی جهت تکنسین های شاغل در دانشگاه ، این معاونت اقدام به برگزاری دومین دوره کارگاه آموزشی مذکور را در شبکه بهداشت و درمان رباط کریم نموده است . در این کارگاه نیز فراگیران ... (ادامه متن)


  img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی احیاء نوزادان درتاریخ‌های 97/8/22 و 97/8/23 برگزار گردید


کارگاه آموزشی احیانوزادان درتاریخ‌های 97/8/22 و 97/8/23 توسط اداره مامائی معاونت درمان و هیات علمی محترم نوزادان دانشگاه درمجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص ) برگزارگردید. دراین کارگاه متخصصین اطفال و پرستاران بیمارستان شهید فهمیده حضورداشتند واساتید محترم از هیات علمی نوزادان دانشگاه درخصوص احیا نوزادان آموزشهای ... (ادامه متن)


  img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
مراسم تودیع و معارفه مدیر محترم درمان


مراسم تودیع دکتر جلال نژاد جواد مدیر درمان و معارفه دکتر طبائیان به عنوان سرپرست جدید مدیریت درمان  با حضور دکتر توکلی معاون درمان ، مدیران و روسای ادارات در روز شنبه مورخ 19 آبان 1397 برگزار شد. دکترتوکلی در ابتدای مراسم با تقدیر و تشکر از زحمات یکساله ... (ادامه متن)


  img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
برگزاری سمینار آموزشی 2 روزه تغذیه دارای امتیاز بازآموزی با عنوان « رژیم درمانی در بیماری های دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی »


سمینار آموزشی 2 روزه تغذیه دارای امتیاز بازآموزی با عنوان «رژیم درمانی در بیماری های دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی» برای اولین بار برای کارشناسان تغذیه در تاریخ 14 و 15 آبان ماه سال 97 از ساعت 8 صبح لغایت 14 عصر برای 62 نفر از کارشناسان تغذیه بیمارستان ... (ادامه متن)


  img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
برگزاری جلسه شورای مدیران مورخ 97/8/15


روز سه شنبه مورخ 15آبان 1397 در دفتر ریاست معاونت درمان، جلسه شورای مدیران معاونت درمان با حضور دکتر توکلی، مدیران و روسای ادارات به مانند هفته های گذشته برگزار شد.در ابتدای جلسه با مرور بر مصوبات جلسه قبل، مدیران هر واحد به ارائه گزارش واقدامات ... (ادامه متن)


  img_yw_news
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی مراقبت تنفسی نوزادان درتاریخهای 97/8/13و 97/8/14 برگزار شد


کارگاه آموزشی مراقبت تنفسی نوزادان درتاریخهای 97/8/13و 97/8/14توسط اداره مامائی معاونت درمان و هیات علمی نوزادان دانشگاه در مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی فیروزآبادی برگزارگردید. دراین کارگاه30نفر از پرسنل مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی فیروزآبادی ازگروه متخصصین بیهوشی ، اطفال، پرستار و ماماهای آن مرکز حضورداشتند واساتید محترم از هیات ... (ادامه متن)


  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری گردشگری سلامت
پایگاه خبری اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اتوماسیون بیمارستان های خصوصی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اداره اعتبار بخشی
معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طرح تحول نظام سلامت
طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارزش های نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت
سازمان انتقال خون دستورالعمل  اجرایی  تخفیف ارزش نسبی سال 1396
اتوماسیون اداری مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1396
ایمیل سازمانی تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1396
مطالب آموزشی پزشکی اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
ابلاغ ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ابلاغ تعرفه های سال 1397
تعرفه اعمال جراحی شایع سال 1396- گلوبال گزارش اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
 مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت در سال 1396 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی مراکز خیریه
 مرحله چهارم نحوه هزینه کرد بسته های طرح تحول نظام سلامت و سیاستهای جمعیتی در سال1396 ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) تعرفه های بخش دولتی ، خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی در سال 1397
در خصوص تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال سال 1397

شماره تماس و داخلی های واحد ها

متن

متن

متن

ارتباط با معاون درمان
تالار گفتمان کمیته مدیریت اطلاعات سلامت
نشریه مجازی نوید ایران