دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

کارگاه آموزشی احیا نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۳ | 
کارگاه آموزشی احیا نوزادان درتاریخهای 97/5/10 و 97/5/11 توسط اداره مامائی معاونت درمان در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) رباط کریم برگزار گردید. دراین کارگاه 15 نفر از پرسنل از گروه متخصصین زنان وزایمان، بیهوشی، اطفال، پرستار و ماماهای بیمارستان فاطمه الزهرا (س) رباط کریم حضورداشتند واساتید محترم از هیات علمی نوزادان دانشگاه درخصوص احیا نوزادان آموزشهای لازم را ارائه نمودند.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 85 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر