دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

پنجمین دوره آموزشی ویژه نمایندگان قانونی بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود و سرپایی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۰ | 
اداره صدور پروانه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت کاربران سامانه پنجمین دوره آموزشی مستمر، ویژه نمایند گان قانونی بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود و سرپایی با عنوان " کارکردها و قابلیت های سامانه صدورپروانه های بیمارستانها و مراکز جراحی محدود و سرپائی" با شرکت 110 نفراز گروه های هدف درسالن اجتماعات حضرت ابوالفضل(ع) مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم(ص) برگزار نمود. 
این دوره آموزشی در روز چهارشنبه 27 تیر ماه سال 97 با شرکت نمایندگان قانونی بیمارستانهای دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و مراکز جراحی محدود و سرپائی تحت پوشش دانشگاه و با حضور معاونت درمان دانشگاه، مدیریت درمان دانشگاه، کارشناسان اداره صدور پروانه وزارت بهداشت  آموزش پزشکی، کارشناس مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه، مسئولین و کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه، اداره نظارت بر درمان، اداره ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی برگزار وفراگیران در آن با قابلیت های جدید فرآیندهای صدور مجوزهای قانونی در بستر سامانه آشنا وهمچنین آئین نامه شیمی درمانی و کلینیک ویژه، دستورالعمل اداره بیمارستانهای مستقل، پیگیری درخواستها و بارگزاری مستندات و ارسال درخواست های مراکز در سامانه توسط نمایندگان قانونی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
معاون درمان دانشگاه در جمع نمایندگان قانونی بر اهمیت جایگاه و وظایف آنان در بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود درثبت ، بارگزاری و پیگیری به هنگام درخواست های مراکز و انطباق بخشهای فعال با پروانه را تاکید و یاددآوری نمودند.      
مدیریت درمان دانشگاه نکاتی را پیرامون ضرورت وجود مجوزهای قانونی برای فعالیت بخشهای درمانی در بیمارستانها و نقش نمایندگان قانونی در فرآیند اخذ موافقت اصولی ، بهره برداری و تمدید اشاره نمودند.              
در دو پانل تخصصی با حضور مسئولین و کارشناسان دانشگاه وکارشناس اداره صدورپروانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند. 
 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 160 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر