دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

کارگاه آموزشی مراقبت تنفسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۷ | 
کارگاه آموزشی مراقبت تنفسی نوزادان درتاریخ 97/4/26 توسط اداره مامائی معاونت درمان و هیات علمی نوزادان دانشگاه در بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار برگزارگردید. دراین کارگاه30 نفر از پرسنل بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار ازگروه متخصصین بیهوشی، اطفال، پرستار و ماماهای آن مرکز حضورداشتند واساتید محترم از هیات علمی نوزادان دانشگاه درخصوص مراقبت تنفسی نوزادان آموزش دادند.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 116 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر