دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

کارگاه آموزشی برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 1-59 ماهه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲ | 
کارگاه آموزشی برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 1-59 ماهه درتاریخ 97/3/29 توسط اداره مامائی معاونت درمان برگزارگردید. دراین کارگاه کارشناسان برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 1-59 ماهه معاونتهای درمان وبهداشت و 50 نفر از کارشناسان برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 1-59 ماهه در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه حضورداشتند. دراین کارگاه درخصوص دستورالعمل جدید نظام مراقبت مرگ کودکان 1-59 ماهه وفرآیند اجرای برنامه مذکوردربیمارستانهاسخنرانی گردیدو سپس درخصوص چالشها و مشکلات برنامه بحث و تبادل نظر گردید.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 62 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر