دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

کارگاه آموزشی احیا نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲ | 
کارگاه آموزشی احیانوزادان درتاریخهای 97/3/28 و 97/3/29 توسط اداره مامائی معاونت درمان در بیمارستان لولاگربرگزارگردید. دراین کارگاه20 نفر از پرسنل بیمارستان لولاگر از گروه متخصصین زنان وزایمان ، بیهوشی ، اطفال ، پرستار و ماماهای آن مرکز حضورداشتند واساتید محترم از اداره نوزادان وزارت متبوع و هیات علمی نوزادان دانشگاه درخصوص debriefing ، مهارتهای اجرایی (performance skills)  و احیا نوزادان آموزش دادند.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر