دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

کارگروه مرگ مادر باردار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۳ | 
کارگروه مرگ مادر باردار با حضور مدیر گروه محترم زنان وزایمان و مدیرگروه محترم درمان و سرپرست و کارشناسان اداره مامائی  درتاریخ 97/3/8 برگزار گردید. دراین کارگروه تیم مادر باردارپرخطربیمارستانهای تحت پوشش حضور داشتند و در زمینه علل بروز مرگ مادر باردار در سال 1396 و مداخلات پیشنهادی در خصوص عدم رخ دادن موارد مشابه بحث و تبادل نظر گردید.

 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 150 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر