دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

کمیته دانشگاهی موربیدیتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۵ | 
دومین کمیته دانشگاهی موربیدیتی توسط اداره مامائی معاونت درمان ، درتاریخ 97/3/1 برگزار گردید.دراین کمیته مدیرگروه محترم زنان وزایمان و کارشناس محترم اداره مادران وزارت بهداشت و سرپرست و کارشناسان اداره مامائی معاونت درمان  و تیم مادر باردار پرخطر بیمارستانهای تحت پوشش حضور داشتند. دراین کمیته سناریوی موربیدیتی مادران باردار پرخطر بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه مطرح  گردید ودرزمینه علل بروز موربیدیتی مادران باردار و مداخلات پیشنهادی در خصوص عدم رخ دادن موارد مشابه بحث و تبادل نظر گردید.
 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 151 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر