دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

کارگاه آموزشی سامانه تخصصی نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۵ | 
کارگاه آموزشی سامانه تخصصی نوزادان درتاریخ 97/3/2 توسط اداره مامائی معاونت درمان برگزار گردید. دراین کارگاه کارشناس محترم اداره نوزادان وزارت بهداشت واعضا هیات علمی نوزادان دانشگاه و سرپرست و کارشناسان اداره مامائی معاونت درمان  و روسای بخش نوزادان  بیمارستانهای تحت پوشش، حضور داشتند. دراین کارگاه درخصوص سامانه تخصصی نوزادان و چگونگی گزارش گیری از سامانه ایمان آموزش داده شدوسپس درخصوص چالشها و مشکلات سامانه بحث و تبادل نظر گردید.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 144 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر