دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

جلسه تدوین دستورالعمل جدید مرکز مشاوره خدمات مامائی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۲ | 
جلسه تدوین دستورالعمل جدیدمرکز مشاوره خدمات مامائی درتاریخ 97/2/18 توسط اداره مامائی معاونت درمان برگزار گردید. دراین جلسه مسئولین و کارشناسان ادارات مامائی معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، تهران و شهید بهشتی  حضور داشتند. دراین جلسه دستورالعمل مرکز مشاوره مامائی مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفته و اصلاحات پیشنهادی ارائه گردید ، نتایج حاصله در جلسات وزارتی مطرح گردیده و دستورالعمل جدید پس ازاصلاحات نهائی  به دانشگاههای کل کشورابلاغ خواهد گردید.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 145 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر