دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سومین کارگروه ترویج زایمان طبیعی سال1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۲ | 
سومین کارگروه برنامه ترویج زایمان طبیعی درتاریخ 97/2/18 توسط اداره مامائی معاونت درمان برگزار گردید. دراین کارگروه  مدیر درمان ، سرپرست و کارشناسان اداره مامائی  و مسئول فنی و ریاست بخش زنان وزایمان 12 بیمارستان تحت پوشش حضور داشتند. دراین کارگروه دستورالعمل جدید طرح تحول نظام سلامت و عملکرد بیمارستانها توسط سرپرست اداره مامائی ارائه گردید و سپس بیمارستانها عملکرد و مداخلات طراحی شده برنامه ترویج زایمان طبیعی مرکزشان را گزارش نموده ودر پایان مدیر درمان درخصوص راهکارهاو مداخلات پیشنهادی سخنانی ایرادنمودند.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 143 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر