دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

کارگروه ترویج زایمان طبیعی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۹ | 
کارگروه برنامه ترویج زایمان طبیعی درتاریخ 97/2/4 توسط اداره مامائی معاونت درمان برگزار گردید. دراین کارگروه  مدیر درمان ، سرپرست و کارشناسان اداره مامائی  و مسئول فنی و ریاست بخش زنان وزایمان 10 بیمارستان تحت پوشش حضور داشتند. دراین کارگروه بیمارستانها دستورالعمل جدید طرح تحول نظام سلامت و عملکرد بیمارستانها توسط سرپرست اداره مامائی ارائه گردید و سپس بیمارستانها عملکرد و مداخلات طراحی شده برنامه ترویج زایمان طبیعی مرکزشان را گزارش نموده ودر پایان مدیر درمان درخصوص راهکارها و مداخلات پیشنهادی  سخنانی ایراد نمودند.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 186 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر