دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

برگزاری جلسه هشتم شورای عالی پیوند

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۵ | 
جلسه هشتم شورایعالی عالی  پیوند دانشگاه توسط امور بیماریهای خاص معاونت درمان روز شنبه مورخ 96/9/4 بصورت فوق العاده با حضور دکتر ناصری پور ریاست دانشگاه، دکتر توکلی معاون درمان ،  دکتر مبارکی معاون توسعه و دکتر امیری ریاست مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص) برگزار شد.
از اهداف اصلی  این شورا میتوان به سیاست گذاری در خصوص توسعه و ارتقای بخشهای پیوند و فعالیت در زمینه فراهم آوری و فرآوری اعضاء و نسوج پیوندی اشاره نمود.


 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 340 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر