دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

جلسه تشریح قوانین و مقررات مربوط به آئین نامه ضوابط مسئولین فنی بیمارستانها و شیوه نامه اجرائی مورخ 96/8/3 برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۴ | 
با عنایت به اینکه آئین نامه ضوابط مسئول فنی در بیمارستانها،مرکز جراحی محدود و سرپائی،درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی به شماره 400/15672د مورخ 96/6/20 وزارت متبوع و شیوه نامه اجرائی مربوطه اخذ گردید.
معاونت درمان دانشگاه به منظور تشریح و اجرای آئین نامه فوق جهت روسا،مدیران و مدیران پرستاری مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانهای دانشگاهی با حضور ریاست محترم دانشگاه ،نماینده محترم مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی اموردرمان وزارت متبوع،نماینده محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نماینده محترم گروه پزشکی قانونی برگزارگردید.
در این جلسه نحوه ثبت ، بارگزاری مستندات و ارسال درخواست تغییر مسئول فنی و تطبیق با آئین نامه در سامانه الکترونیکی صدورپروانه ها توسط نمایندگان قانونی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 


 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 394 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر