دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

دوره آموزش عملی فرآیندهای صدور مجوز قانونی موسسات پزشکی در بستر سامانه الکترونیکی صدورپروانه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۸ | 
دوره آموزش عملی فرآیندهای صدور مجوز قانونی موسسات پزشکی در بستر سامانه

الکترونیکی صدورپروانه ها با حضور نمایندگان قانونی موسسات پزشکی تحت پوشش

دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز چهارشنبه مورخ 96/07/19 برگزار می گردد.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 402 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر