دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

کارگاه KMC

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۲ | 
کارگاه KMCدرتاریخهای  96/7/2 و 96/7/3 توسط اداره مامائی  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.دراین کارگاه  35نفر ازپرسنل بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه حضور داشتند. دراین کارگاه  درخصوص فوائد و اهمیت تماس پوست با پوست مادر ونوزاد و شروع تغذیه طی ساعت اول تولد ، تولید و ترشح شیر ، ادامه شیردهی و ارزیابی مادر ونوزاد و چگونگی انجام آن در زایمان طبیعی و سزارین ، شرایط ومراقبت های لازم برای تغذیه با شیر مادر، مدیریت دردهای زایمانی و زایمان، اجرای دستورالعمل برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیرمادر در ساعت اول تولد و نقش آن در اجرای گام 4، دستورالعمل کشوری برقراری تماس پوست با پوست، مفهوم مراقبت هم آغوشی ،نوزادان نیازمند مراقبت آغوشی، تغذیه و مراقبت هم آغوشی، مراقبت هم آغوشی با تهویه مکانیکی ، اصول مراقبت در دوقلویی و چند قلویی و موراد منع هم آغوشی، نحوه انجام مراقبت هم آغوشی، تجهیزات مورد نیاز، آمادگی های قبل از مراقبت هم آغوشی و نکات آموزشی مورد نیاز والدین، مراقبت در حین مراقبت هم آغوشی ،معیارهای ترخیص و پیگیری سخنرانی گردید.

 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 421 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر