دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

آزمون تربیت مربی احیا نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 
آزمون تربیت مربی احیا نوزادان  درتاریخهای 96/5/3  و 96/5/4 ،  توسط اداره مامائی معاونت درمانبرگزار گردید. دراین آزمون170 نفر از متخصصین اطفال ، زنان وزایمان ، پرستاران و ماماهای بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه حضورداشتند .شرکت کنندگان پس از احراز حد نصاب نمره درکارگاههای عملی احیانوزادان درسال1396 حضور بهم رسانیده و پس از گذراندن دوره موظف به آموزش احیا نوزادان بصورت آبشاری به کلیه پرسنل تحت پوشش مراکزشان خواهند بود.
 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 492 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر